Konya İl Koordinatörlüğü

AVANS TALEPLERİNE İLİŞKİN SÜRE UZATIMI
Yatırım tedbirleri kapsamında avans ödemesinden faydalanmak isteyen yararlanıcıların Kurumumuz ile sözleşme imzalanmasını müteakip 3 ay içerisinde avans talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Kendilerine tanınan süre içerisinde avans talebinde bulunamamış ancak yatırımı için avans kullanmak isteyen yararlanıcılarımızdan gelen yoğun talepler üzerine gerekli çalışmalar yapılmıştır.  Buna göre, avans kullanmak isteyen faydalanıcılara ek süre tanınmasına ilişkin yetkili otoritelerin onayı alınmıştır.

Buna göre, günümüz itibariyle mevcut sözleşmesi bulunan ve sözleşmelerinde yer alan sürede avans talebinde bulunamayan yararlanıcılar 22.10.2021 tarihine kadar bir dilekçe ve ekinde istenen belgeler ile Sözleşme imzaladıkları İl Koordinatörlüklerine başvurabilirler. Dilekçe örneğine buradan ulaşılabilir.

Kurumumuzdan, önceki taksitlere ilişkin ödeme talebinde bulunulmuş ise talep edilebilecek azami avans tutarı hesaplanırken ödeme talebinde bulunulmamış taksitlere ait kamu katkısının dikkate alınması gerekir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu duyuruda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

Kamuoyuna duyurulur.

    Cimer